ინდუსტრიები

1. ყოველდღიური მოხმარების
სამომხმარებლო პროდუქტი
2. ინვენტარი და აღჭურვილობა
3. ელექტრონიკა
4. მოდა და საცალო ვაჭრობა

დაიწყეთ თქვენი ლოგისტიკური
გამოცდილება ჩვენთან ერთად

ჩვენი კლიენტები