პროექტები

6 თებერვალი 2024
ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე ნავიგაცია: სტანდარტების გადამწყვეტი როლი საქართველოს ლოგისტიკის ევოლუციაში
29 დეკემბერი 2023
2023 წლის შეჯამება
8 დეკემბერი 2023
გამოფენა: "ლოგისტიკა და ავტომატიზაცია"
10 ნოემბერი 2023
ლოგისტიკა როგორც დაგეგმარების ხელოვნება
13 ოქტომბერი 2023
MTP- მენეჯერული განვითარების პროგრამა
26 სექტემბერი 2023
ISO 9001 ხარისხის მართვის სერთიფიკატი