პროექტები

13 ივნისი 2024
AI ლოგისტიკაში: უპირატესობები და პრაქტიკული მაგალითები
5 აპრილი 2024
ფინანსური სტრატეგია ლოგისტიკაში
6 თებერვალი 2024
ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე ნავიგაცია: სტანდარტების გადამწყვეტი როლი საქართველოს ლოგისტიკის ევოლუციაში
29 დეკემბერი 2023
2023 წლის შეჯამება
8 დეკემბერი 2023
გამოფენა: "ლოგისტიკა და ავტომატიზაცია"
10 ნოემბერი 2023
ლოგისტიკა როგორც დაგეგმარების ხელოვნება
1 2